GOKOM EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dodaj opinie o GOKOM EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Default Avatar
Ewa
31/05/2017

Prezes tej firmy jest szczytem prostactwa i osobą najwyraźniej kaleką na umyśle! Przy zgłaszaniu reklamacji przekrzykuje klienta, nie polecam kontaktu. Dziwię się gminie Boguchwała, że toleruje takie zachowanie, bo zachowanie tej osoby urąga wszelkim standardom.

GOKOM EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP: 5170360970 Regon: 180919798 KRS: 0000442868

Podstawowe dane firmy

Firma przedsiębiorcy GOKOM EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Numer KRS 0000442868
Numer NIP 5170360970
Numer REGON 180919798

Adres

Adres głównego miejsca wykonywania działalności
Kwiatkowskiego 4/—36-040 Boguchwała , gmina Boguchwała, powiat rzeszowski, Województwo Podkarpackie

Opis firmy

Rejestr POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Rodzaj spółki SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Kapitał zakładowy 902 500
Wspólnicy
Reprezentacja ZARZĄD
Sposób reprezentacji W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Zarząd

(ur. 18 lutego 1954 r.) Prezes Zarządu

Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD) 38.11.Z – zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
Kod SIC 49520000;
Data wpisu 2012-12-04
 												GOKOM EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 					  - mapa
Firma GOKOM EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ,siedziba Kwiatkowskiego 4/—36-040 Boguchwała, gmina Boguchwała, powiat rzeszowski, Województwo Podkarpackie NIP: 5170360970 Regon: 180919798 KRS: 0000442868
Powiązane rodzaje działalności:Wywóz śmieci, Wywóz śmieci (zbieranie i wywóz odpadów), Zbieranie odpadów, Zbieranie złomu przez osobę fizyczną